Giỏ hàng của bạn

Tin tức

Chỉ 12% đội mũ bảo hiểm đúng cách
06/08/2020 - 10:03
Trong hơn 11.600 người đi xe máy được quan sát tại các ngã tư khi đèn đỏ, chỉ 12% đội mũ bảo hiểm đúng cách, 7,5% không cài dây, còn lại phần lớn (xấp xỉ 80%) cài dây dưới cổ hoặc để quá lỏng.